Selecció de projectes - Referències

Projectes mès significatius d’ACK

Automatització planta de sucre a Egipte

Projecte global de nau industrial d’extrusió i injeció de PVC

 • Línia de dissolució d’àcid sulfúric en continuo
 • Planta de Dissolució de Sulfúric
 • Control parc de tancs
 • Contracte de manteniment sistemes de control – Química

Certificació ATEX Planta Aiguaviva

 • Construcció aparcament exterior
 • Ampliació sistema de penjat i despenjat
 • Disseny zona de cuits

Reenginyeria de nivells en reactors

Contracte de manteniment sistemes de control. – Farma

Sistema de gestió de comandes

Control de Clima

 • Control Planta Formol
 • Control Parque Calderes vapor

Control Moli Granza

Migració sistema Honeywell planta farm

 • Automatització Reactor 2.28
 • Automatització serveis a 6 reactors en sala Spriano
 • Migració autòmat en 6 reactors
 • Automatització LAUDA 1
 • Automatització LAUDA 2
 • Migració autómat Rockwell
 • Automatització Reactor 2.48
 • Automatització Reactor 2.751
 • Contracte de manteniment sistemes de control – Farma

Clima Sales Molinat

Reenginyeria robot Paletizador

 • Diseny i direcció de projecte de depuradora d’aigües residuals
 • Direcció Facultativa construcció Nau Fabricació (4.000 m2)
 • Direcció Facultativa construcció Sitja Frigorífica (12.000 Paletas)
 • Direcció Facultativa construcció edifici picking (2.000 m2)
 • Disseny i direcció de projecte de depuradora d’aigües residuals
 • Direcció de Projecte urbanització parcel·la
 • Projecte claus en ma sala de conferències (Show-Room) de la fàbrica.

FARGGI (BARCELONA)

Legalització APQ

 • Reforma d’un obrador de pa
 • Reforma fleca
 • Reforma d’un obrador de pa
 • Disseny de nova fleca de pa

ERP per Planta de tractament de residus elèctrics i electrònics

Automatització de clima

 • Migració S9000 Honeywell a Experion
 • Contracte de manteniment sistemes de control – Farma

Automatitzación línia C

Direcció Projecte Promoció 16 Naus Industrials

 • Secador llit fluidificat Glatt
 • Barrejador de Contenidors
 • Barrejador de Contenidors
 • CIP Mòbil
 • Migració Màquines Procés
 • Planta Clima de producció de categoría 4
 • Climatització Sales sitja
 • Control Aigua Osmosis
 • Migració sistema de control d’Infraestructures
 • Contracte de manteniment sistemes de control – Farma

Contracte de manteniment sistemes de control – Residus

Contracte de manteniment sistemes de control – Farma

 • Modificació sala 227
 • Inclusió alarma sísmica en parc de tancs

Automatització de dos parcs termosolars

 • Control Parc Tancs
 • Reactors polímers
 • Migració Planta TDI

Reenginyeria quadres a Aeroport Guarulhos

Legalització APQ de reforma

Llicencia ambiental i permís sanitari Clínica dermatològica

Auditoria d’una instal.lació de plaques solars

Disseny i Dirección d’obra 5 línias dossificació de rellenos amb CIP i neteja amb PIG

 • Projecte per la fabricació de dos naus.
 • Magatzem frigorífic automàtic a -22ºC de 20.000 palets
 • Projecte reasfaltat planta de Cerdanyola
 • Remodelació i adequació bassa d’aigües residuals
 • Legalització emmagatzematge de productes químics EPQ
 • Ampliació emmagatzematge de  productes químics EPQ

Sistema de termoregulació aigua calenta

Sistema encaixat automàtic mostres pasta de dents

Adecuació d’una màquina elevadora-volcadora de carn

 • Sistema de fabricació MIX
 • Sistema d’extracció i tallat de masses
 • Modificació sistema de penjat d’embotit
 • Ampliació cèl·lules robotitzades de penjat i despenjat embotits

Reenginyeria Sistema Format de Caixes

Envassat automàtic de 15 referències de pa

Sistema automàtic de fabricació latiguillos fibra òptica)